Kliknij, aby poznać sylwetki prelegentów z majowej edycji konferencji

Prof. dr Hinanit Koltai jest naukowcem pracującym od 2001 roku w Agricultural Research Organization, Volcani Center (Riszon le-Cijjon w Izraelu).

Jest redaktorem książek naukowych oraz edytorem publikacji The International Parasitic Plant Society (Międzynarodowego Towarzystwa Badaczy Roślin Pasożytniczych), członkiem rad wydawniczych międzynarodowych czasopism naukowych i redaktorem ich wydań specjalnych. Prof. Koltai jest główną autorką ponad 80 recenzowanych prac naukowych oraz ponad 30 rozdziałów w pracach zbiorowych i artykułów na zaproszenie redakcji.

Laboratorium prof. Koltai specjalizuje się w biologicznych i chemicznych analizach związanych z medycznym stosowaniem marihuany. Jej badania mają na celu zrozumienie zjawiska "entourage effect" powodowanego przez różne składniki marihuany. Wyjaśniane jest ich działanie na ludzkie komórki i tkanki na poziomie molekularnym.
Prof. David Neubauer ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w Lublanie w 1977 roku. W tamtejszym szpitalu dziecięcym odbył praktykę i staż. Doktoryzował się na swoim macierzystym uniwersytecie w 1993 roku. Odbył liczne kursy podyplomowe, m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, na Węgrzech i w Danii.

Od 1997 do 2015 kierował Wydziałem Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublanie. Od 2006 jest profesorem Wydziału Lekarskiego. Pracował na Oddziale Neurologii Dziecięcej szpitala Al-Sabah w Kuwejcie.
Od ponad 10 lat pełni funkcję doradcy słoweńskiego Ministerstwa Zdrowia.

Zrealizował szereg projektów badawczych, jest też autorem bądź współautorem licznych prac naukowych z dziedziny medycyny.
Członek kilku międzynarodowych towarzystw medycznych i naukowych.
Prof. Uri Kramer specjalizuje się w neurologii dziecięcej, a szczególnie w leczeniu padaczki u dzieci. Ukończył Wydział Medycyny na Uniwersytecie w Tel Awiwie w 1976, a staż pediatryczny odbył na Oddziale Pediatrii Szpitala Kaplan w Rechowot. Ma za sobą praktykę w zakresie epileptologii dziecięcej i neurofizjologii klinicznej w Szpitalu Dziecięcym w Bostonie (1992-94). Obecnie pracuje jako dyrektor Oddziału Padaczki Dziecięcej Centrum Medycznego Sourasky w Tel Awiwie. Jest również członkiem zarządu do spraw doradztwa strategicznego mającej siedzibę w Australii firmy MGC Pharmaceuticals rozwijającej i produkującej wyroby konopne do użytku medycznego.

Uri Kramer jest profesorem pediatrii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Tel Awiwie. Autor lub współautor ponad 100 prac naukowych na temat padaczki. Członek wielu izraelskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Był przewodniczącym jednego z nich (Izraelskiego Towarzystwa Padaczki).
Pavel Pachta jest doktorem w dziedzinie ekonomii międzynarodowej. Wykładał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze, a następnie przez ponad ćwierć wieku zajmował różne stanowiska w organach kontroli narkotykowej ONZ. W latach 2004-2013 był zastępcą sekretarza Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (INCB). Współtworzył szereg publikacji ONZ i WHO na temat substancji podlegających międzynarodowej kontroli i ich dostępności do celów medycznych i naukowych.

Dr Pachta doradza przedsiębiorstwom, rządom i organizacjom pozarządowym w zakresie międzynarodowych przepisów dotyczących narkotyków. W 2018 r. został Dyrektorem ds. Regulacji Międzynarodowych ICCI – Międzynarodowego Instytutu Konopi i Kannabinoidów w Pradze.
Doktor John Gaitanis jest absolwentem Brown Medical School, specjalizację neurologiczną ukończył w bostońskim Children’s Hospital, a praktykę odbył w Beth Israel Deaconess Medical Center (także w Bostonie). Jako uformowany neurolog dziecięcy powrócił do Children’s Hospital. Współtworzył tam kliniczno-badawczy Kompleksowy Program ds. Malformacji Mózgu.

W 2004 dr Gaitanis został kierownikiem działu padaczki dziecięcej w Dziecięcym Szpitalu Hasbro (stan Rhode Island). W Brown Medical School współtworzył programy diety ketogennej i chirurgicznego leczenia padaczki. Obecnie jest dyrektorem oddziału Neurologii Dziecięcej w Tufts Medical Center w Bostonie. Jest autorem lub współautorem kilkunastu prac naukowych i rozdziałów w książkach poświęconych neurologii dziecięcej. Jego prace badawcze mają na celu poprawę czułości EEG drogą cyfrowej obróbki sygnału
Adrian Devitt-Lee jest absolwentem Tufts University (Medford, USA), gdzie uzyskał tytuły magistra matematyki i licencjata chemii.

Jako stażysta naukowy w firmie Medicinal Genomics zidentyfikował mutacje genu syntazy CBDa w różnych odmianach rośliny. Odbył także staż w California Pacific Medical Center w San Francisco. Jako starszy współpracownik naukowy w CannaCraft, Inc. badał zanieczyszczenia roślin pestycydami i rozpuszczalnikami, a także dostarczał urzędnikom rządu Kalifornii informacji wykorzystywanych w pracach legislacyjnych. Jako autor tekstów współpracuje z Project CBD – edukacyjną organizacją non-profit zajmującą się szerzeniem wiedzy o kannabinoidach i popularyzacją opartej na nich medycyny.

Adrian Devitt-Lee jest współautorem kilkunastu artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych. Jednym z najbardziej popularnych jest jego raport na temat interakcji pomiędzy kannabinoidami i farmaceutykami, opublikowany w magazynie Sonoma Medicine.
Architekt krajobrazu, plantator i miłośnik konopi. Praktykował w Instytucie Włókien Naturalnych pod okiem profesor Lidii Grabowskiej.

Członek-założyciel Stowarzyszenia Wolne Konopie i Koalicji Medycznej Marihuany. Jeden z inicjatorów ustawy o medycznej marihuanie, reprezentant ruchu legalizacyjnego w Polsce. Współtwórca i organizator wielu projektów dotyczących konopi w Polsce. Większą część życia poświęcił na zgłębianie wiedzy o konopiach i uświadamiania społeczeństwa w tym zakresie.
Adiunkt na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Podejmuje problematykę badawczą związaną z uprawą roślin włóknistych, oleistych i bobowatych oraz zajmuje się technologią roślin, m. in. przemysłowych i energetycznych. Istotnym obszarem działalności naukowej jest analiza chromatograficzna materiału roślinnego (i zwierzęcego) oraz olejów pod względem składu i zawartości kwasów tłuszczowych wraz z oceną ich wartości odżywczej. Ważnym nurtem w tym zakresie jest także badanie, we współpracy z Politechniką Krakowską, możliwości wykorzystania olejów różnego pochodzenia do produkcji biodiesla.

Członek kolegium redakcyjnego i rady doradczej zagranicznych czasopism naukowych Bulletin of Uman National University of Horticulture oraz COMU Journal of Agriculture Faculty.

(Prezentacja została przygotowana we współpracy z dr hab. inż. Elżbietą Skrzyńską z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.)
Prof. Guillermo Velasco posiada doktorat z biologii uzyskany na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. W 1999 roku został nauczycielem pomocniczym w Szkole Chemii na tej uczelni, a od 2003 roku jest tam profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Biochemii i Biologii Molekularnej I.

W 2001 roku zaczął badać mechanizmy leżące u podstaw przeciwnowotworowego działania kannabinoidów oraz ich potencjalne zastosowanie w leczeniu nowotworów. Opublikował ponad 80 artykułów i recenzji w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Naukowcy z grupy prof. Velasco badają obecnie rolę stresu siateczki śródplazmatycznej, autofagii, apoptozy, wewnątrzkomórkowego ruchu ceramidu i innych procesów w przeciwnowotworowym działaniu kannabinoidów, a także udział szlaków aktywowanych przez receptor czynnika wzrostu w oporności na antyneoplastyczne właściwości kannabinoidów.
Chemik, biegły sądowy z zakresu fizyko-chemii, badacz kannabinoidów. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w pracy nad roślinami włóknistymi i wykorzystaniu ich w farmacji.
Uczestnik wielu projektów naukowych.

Technolog produkcji i dostawca ekstraktów z konopi Max Hemp.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję